International Nurses Day

CONGRATULATION OF THE INTERNATIONAL NURSES DAY BY CROWN PRINCESS KATHERINE

Belgrade, 12 May 2021 – On the occasion of the International Nurses Day, HRH Crown Princess Katherine sent congratulations and expressed gratitude to all nurses who are working very hard in these challenging times, due to the COVID-19 pandemic.

“We will always remember the huge contribution that nurses make in the fight against the coronavirus, risking their lives every day to save their patients lives.

Today, once again, we say to them – thank you from the bottom of our hearts! We know that nurses are the heart of each hospital. Thanks to their dedicated work, support and comfort that they provide, patients feel that nurses are the part of their families. They are our heroes, and I am very proud of them!

I am proud of networking and cooperation of nurses, who will always have my support”, said Crown Princess Katherine on the occasion of the International Nurses Day.

Due to pandemic, it was not possible for the Crown Princess Katherine Foundation to organize the first Serbian Diaspora Nurses Conference (www.sdnc.rs), with the aim of further education and international cooperation with the nurses all over the world.

“I look forward to organize the firs Serbian Diaspora Nurses Conference, when epidemiological conditions let us”, said HRH Crown Princess Katherine.

ČESTITKE PRINCEZE KATARINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

Beograd, 12. maj 2021. godine – Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, Nj.K.V. Princeza Katarina uputila je čestitke i izrazila veliku zahvalnost svim medicinskim sestrama koje vredno rade i u ovim izazovnim vremenima, tokom pandemije korona virusa.

“Uvek ćemo pamtiti ogroman doprinos koji medicinske sestre daju u bori protiv korona virusa, svakodnevno rizikujući svoje živote da bi spasili živote pacijenata.

Danas, još jednom, kažemo im – veliko hvala. Znamo da su medicinske sestre srce svake bolnice. Zahvaljujući njihovom predanom radu, pažnji, podršci i utehi koju im pružaju, pacijenti doživljavaju medicinske sestre kao članove svoje porodice. One su naši heroji i ja sam ponosna na njih! Ponosna sam na saradnju sa njima i umrežavanje medicinskih sestara, koje će uvek imati moju podršku”, poručila je Princeza Katarina povodom Svetskog dana medicinskih sestara.

Zbog pandemije, Fondacija Princeze Katarine nije mogla da organizuje prvu Konferenciju medicinskih sestara i tehničara srpske dijaspore (www.sdnc.rs), s ciljem dalje edukacije i međunarodne saradnje sa medicinskim sestrama širom sveta.

“Radujem se organizovanju Konferencije medicinskih sestara i tehničara srpske dijaspore, kada to epidemiološki uslovi dozvole”, rekla je Princeza Katarina.